Festivaluri

Exploatând momentul de susţinere a culturii ivit în anul 1971, conducerea de atunci a Filarmonicii – Szalman Lóránt şi Csíky Boldizsár – au propus demararea unui festival, iar la începutul verii a fost inaugurată acea serie de concerte care a primit denumirea de Zilele Muzicale Târgumureşene. Concepţia privind profilul Festivalului au fost bine gândite aşa încât au rămas valabile şi azi, contribuind la renumele cultural al oraşului. Aplicând o politică exigentă şi captivantă în alcătuirea programelor s-a reuşit mobilizarea unui mare număr de ascultători, iar pe scena târgumureşeană de concert au păşit personalităţi artistice de excepţie. Totodată mulţi tineri care au debutat aici au devenit nume mari, conducerea Filarmonicii intuind devreme perspectivele acestora. Promovarea valorilor locale a confirmat prestigiul festivalului.

 

Schimbarea regimului din 1989 a adus după sine o profundă transformare în domeniul repertoriului. După interzicerea literaturii muzicii religioase – ca un fapt absurd – o bună perioadă de timp, organizarea unui festival care să răspundă acestei aşteptări s-a dovedit a fi o necesitate absolut naturală. Astfel a luat fiinţă festivalul de muzică religioasă, Musica Sacra.

 

Constantin Silvestri şi-a început studiile muzicale la Conservatorul din Târgu Mureş. Mai târziu în declaraţiile sale cu nostalgie evoca anii petrecuţi aici, amintindu-şi prin cuvinte fumoase de profesorii săi, de legăturile sale interumane realizate pe aceste meleaguri. Din 1991 a luat fiinţă al treilea festival organizat de Filarmonică, Festivalul Internaţional „In memoriam Constantin Silvestri”. De atunci festivalul este o reuşită, pe afişele lui aflâdu-se artişti de excepţie şi programe de înaltă ţinută.

 

Strâns legat de activitatea Cvarteteului de Coarde al Flarmonicii este Festivalul Internaţional de Muzică de Cameră „Săptămâna Tiberius” care oferă nu numai o teren ideal de manifestare acestei formaţii alături de invitaţi de marcă, dar completează paleta artistică a oraşului câştigând un public fidel, dornic să savureze acest univers sonor deosebit.

 

Pentru o şi mai mare punere în valoare a literaturii muzicale concertante, conducerea instituţiei şi-a propus ca în viitor să organizeze anual câte un festival, diferit de cei trei mari festivaluri tradiţionale, manifestare artistică menită să evidenţieze expresivitatea şi potenţialul  unor instrumente: pianul, orga, vioara, coardele ciupite, cât şi varietatea şi frumuseţea muzicii de divertisment. Cu un colorit aparte se prezintă seria de concerte alcătuită sub semnul unor familii de instrumente - Festivalul Muzical de Coarde Ciupite, a cărei primă ediţie din ianuarie 2012 a reuşit să capteze interesul publicului prin bogăţia genurilor muzicale şi a instrumentelor  abordate.