Concerte educative

Încă de la înfiinţarea sa, Filarmonica s-a ocupat de organizarea concertelor lecţie şi educative. Acestea erau concerte de popularizare îmbinate cu texte mai lejere sau de specialitate. 

În acele vremuri eroice artizanul acestor manifestări era eruditul Antalffy Endre, care şi în domeniul muzicii era la el acasă reuşind să apropie publicul de capodoperele sonore. Continuarea acestor tradiţii într-un cadru organizat era o sarcină uriaşă pentru colectivul Filarmonicii care s-a angajat să ducă la bun sfârşit această acţiune, mulţi tineri care au partipat la aceste “lecţii de muzică” devenind apoi melomanii concertelor simfonice de mai târziu. Sistemul de concerte educative era organizat la două nivele, unul pentru clasele mari cu program mai dificil, iar celălalt pentru elevii claselor elementare şi avea o tematică mai simplă.

Timp de aproape patru decenii cel care a organizat acest sistem de concerte a fost compozitorul Csíky Boldizsár, dovedind răspundere, pasiune şi competenţă în realizarea acestei sarcini dificile, dar nobile.

Concepute cu o tematică variată, programele educative destinate elevilor claselor I-IV respectiv V-VIII continuă acestă tradiţie a concertelor, călăuza celor dornici să afle mai mult despre muzică în această stagiune fiind profesoara Carla Gliga.