Buget

Buget an 2019 - rectificat - H.C.J Mureș nr.120 din 2019

Buget an 2019-Hotărârea nr 44 din 17 apr. 2019

Rectificare buget august 2019

Buget an 2020

Buget an 2020 - rectificat -  H.C.J. nr 111 din 30.07.2020

Buget an 2020-Hotărârea nr. 159 din 5 noiembrie 2020

Rectificare buget noiembrie 2020

Buget 17 decembrie 2020

Buget an 2021-HCJ nr.56 din 22.04.2021

Buget an 2021 rectificat HCJ nr.129 din 26.08.2021

Rectificare buget an 2021 HCJ 140 din 23.09.2021

Rectificare bugetară octombrie 2021

Rectificare buget decembrie 2021

Rectificare buget an 2021

Rectificare buget an 2021 - HCJ nr.209 din 23.12.2021

Hotărâre și dispoziție buget 2022

Rectificare buget an 2022

Rectificare buget an 2022 HCJ 130 din 29.09.2022

Execuție bugetară

Execuție bugetară 2015

Execuție bugetară 2016

Execuție bugetară 2017

Execuție bugetară la 31.12.2018

Execuție bugetară ianuarie 2019

Execuție bugetară februarie 2019

Execuție bugetară martie 2019

Execuție bugetară aprilie 2019

Execuție bugetară mai 2019

Execuție bugetară iunie 2019

Execuție bugetară iulie 2019

Execuție bugetară august 2019

Execuție bugetară septembrie 2019

Execuție bugetară octombrie 2019

Execuție bugetară noiembrie 2019

Execuție bugetară decembrie 2019

Execuție bugetară martie 2020

Execuție bugetară ianuarie 2020

Execuție bugetară februarie 2020

Executie bugetară aprilie 2020

Execuție bugetară mai 2020

Execuție bugetară iunie 2020

Execuție bugetară iulie 2020

Execuție bugetară august 2020

Execuție bugetară septembrie 2020

Execuție bugetară octombrie 2020

Execuție bugetară noiembrie 2020

Execuție bugetară 31.12.2020

Execuție bugetară ianuarie 2021

Execuție bugetară februarie 2021

Execuție bugetară martie 2021

Execuție bugetară aprilie 2021

Execuție bugetară mai 2021

Execuție bugetară iunie 2021

Execuție bugetară iulie 2021

Execuție bugetară august 2021

Executie bugetară septembrie 2021

Execuție bugetară decembrie 2021

Execuție bugetară ianuarie 2022

Executie bugetara 30.09.2022

Bilanț contabil

Bilanț 31.12.2018

Bilanț 30.06.2019

Bilanț 31.12.2019

Bilanț 31.03.2020

Bilant 30.06.2020

Bilanț 30.09.2020

Bilant 31.12.2020

Bilant 31.03.2021

Bilant 30.06.2021

Bilant 30.09.2021

Bilanț 31.12.2021

Bilant 30.09.2022