Relații cu presa

RELAȚII CU PRESA

Persoane desemnate: d-nul György Levente, telefon: 0265-262548,  e-mail: director@filarmonicams.ro,                                        

d-na Szallos- Farkas Margit, telefon: 0265-262548,  e-mail: office@filarmonicams.ro