Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza legii nr. 544/2001, Dat

Numele și prenumele persoanei responsabile de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001, datele de contact:

d-na Szallos- Farkas Margit- secretar artistic, telefon: 0265-262548,  e-mail:office@filarmonicams.ro

Informare cost servicii copiere documente