Concerte educative

Încă de la înființarea sa, Filarmonica s-a ocupat de organizarea concertelor lecție și educative. Acestea erau concerte de popularizare îmbinate cu texte mai lejere sau de specialitate. 

În acele vremuri eroice artizanul acestor manifestări era eruditul Antalffy Endre, care și în domeniul muzicii era la el acasă reușind să apropie publicul de capodoperele sonore. Continuarea acestor tradiții într-un cadru organizat era o sarcină uriașă pentru colectivul Filarmonicii care s-a angajat să ducă la bun sfârșit această acțiune, mulți tineri care au partipat la aceste “lecții de muzică” devenind apoi melomanii concertelor simfonice de mai târziu. Sistemul de concerte educative era organizat la două nivele, unul pentru clasele mari cu program mai dificil, iar celălalt pentru elevii claselor elementare și avea o tematică mai simplă.

Timp de aproape patru decenii cel care a organizat acest sistem de concerte a fost compozitorul Csíky Boldizsár, dovedind răspundere, pasiune și competență în realizarea acestei sarcini dificile, dar nobile.

Concepute cu o tematică variată, programele educative destinate elevilor claselor I-IV respectiv V-VIII continuă acestă tradiție a concertelor, călăuza celor dornici să afle mai mult despre muzică în această stagiune fiind profesoara Carla Gliga.