Prezentare

Situat în inima Transilvaniei, municipiul Târgu Mureş este astăzi un important centru social, economic, artistic şi academic al ţării. Viaţa spirituală a locuitorilor lui este bogat întreţinută de însemnate instituţii de cultură, Filarmonica de Stat fiind un adevărat reper al artei mureşene.

Înfiinţată de Guvernul României în anul 1950 prin strădania unor muzicieni de excepţie precum Zeno Vancea şi Kozma Géza, de şapte decenii instituţia este rânduită să-şi dedice întreaga activitate susţinerii de concerte simfonice, vocal-simfonice, operă în concert, corale, camerale şi educative, în vederea educării gustului pentru frumos al tuturor locuitorilor de aici. De la înfiinţare şi până în clipa de faţă Filarmonica are alături de ea un public minunat, un public exigent dar foarte cald şi care a răsplătit întotdeauna efortul pe care îl facem în promovarea adevăratelor valori ale artei sunetelor.

Pe parcursul întregii existenţe ne-am bucurat de sprijinul direct şi nemijlocit al Consiliului  Judeţean  Mureş care ne asigură baza materială şi financiară necesară bunei funcţionări a instituţiei.

Prestigiul Filarmonicii şi traseul ascendent parcurs în cele şapte decenii se datorează competenţei, profesionalismului şi seriozităţii muzicienilor celor trei colective artistice: Orchestra simfonică, Corul mixt şi Cvartetul de coarde, colective care printr-o activitate plină de pasiune şi dăruire interpretează în fiecare stagiune un repertoriu pretenţios, variat, complex şi atractiv, cu lucrări aparţinând creaţiei muzicale universale şi autohtone din toate etapele istoriei muzicii, inclusiv repertoriul contemporan.

Bogata tradiţie a manifestărilor muzicale ce au loc la Tg. Mureş într-un cadru bine organizat încă de la începutul secolului al XIX-lea a fost un factor care a contribuit esenţial la dezvoltarea şi consolidarea gustului pentru muzica clasică interpretată la cel mai înalt nivel artistic.

Spaţiul mureşean, multietnic, multicultural şi multireligios a fost întotdeauna atractiv pentru personalităţi de valoare din toate domeniile vieţii spirituale, inclusiv artişti de renume care şi-au dedicat o mare parte a timpului delectării prin arta lor a iubitorilor de frumos de aici.  Nu e de mirare că muzicieni de talie mondială precum Pablo Casals, George Enescu, Bartók Béla, Jan Kubelik, Dohnányi Ernő, Carlo Zecchi erau doritori să revină mereu la Tg. Mureş.

Odată cu înfiinţarea Filarmonicii, dirijori de marcă precum: Antonin Ciolan, George Georgescu, Alfred Alessandrescu, Mircea Basarab, Mircea Cristescu, Emil Simon, Erich Bergel, Paolo Olmi, Lawrence Foster, Vačlav Smetaček, Itay Talgam, Gál Tamás, Sergiu Comissiona, Kurt Wöss, Ilarion Ionescu-Galaţi, Horia Andreescu cât şi o pleiadă de solişti valoroşi ca Daniil Şafran, Kocsis Zoltán, Helmuth Platner, Valentin Gheorghiu, Ion Voicu, Perényi Miklós, Ştefan Ruha, Ránki Dezső, Radu Lupu, Nicolae Herlea, Ágoston András, Gérard Frémy, Emilia Petrescu, Maria Guzman, Viktor Eresko, Marta Kessler, Radu Aldulescu, Silvia Marcovici, Jandó Jenő, Dan Grigore, Arkadi Sevidov au fost o prezenţă plăcută pe scena Filarmonicii.

Un rol extrem de important în evoluţia Orchestrei simfonice l-au avut dirijorii permanenţi Kozma Géza, Remus Georgescu, Szalman Lóránt şi apoi Cristian Mandeal, una dintre cele mai renumite baghete româneşti contemporane.

La cârma Corului Mixt s-au aflat de asemenea muzicieni de mare rafinament precum dirijorul Szalman Lóránt cu un rol hotărâtor în formarea şi activitatea primilor ani ai ansamblului, urmat de Szarvady Gyula, Fejér Elemér, Birtalan Judit, Dumitru Buzoianu, Vasile Cazan.

Turneele extrem de reuşite realizate de Orchestra Simfonică şi Corul Mixt, în ultimii ani şi cele ale cvartetului „Tiberius” au demonstrat forţa artistică şi nivelul atins de Filarmonică.

Trebuie menţionată aici de asemenea munca directorilor aflaţi la conducerea instituţiei pe parcursul istoriei ei: Dr. Birek László, Antalffy Zsuzsánna, Kovács Dénes, Székely Endre, Kozma Mátyás, Zoltán Aladár, Szalman Lóránt, Valeriu Maior, Csíky Boldizsár, Botár Gerő, fiecare dintre ei aducându-şi un aport însemnat la ridicarea exigenţelor artistice, a bunei organizări şi funcţionări a acesteia. De peste douăzeci de ani, directorul Vasile Cazan continuă să rezolve nenumăratele probleme care apar în împrejurările actuale astfel ca frumosul traseu parcurs de Filarmonică să fie în continuare plin de succes. O contribuţie însemnată la întreaga evoluţie a instituţiei au avut-o şi directorii adjuncţi: Kovács Dénes, Gaboş Ioan, Constantin Podaru, Gheorghe Mureşan, Ileana Cristina Covaciu, ei fiind provocaţi să găsească soluţii potrivite multitudinilor de probleme economice şi administrative ivite.

Un merit de excepţie îi revine întregului personal administrativ ce lucrează în spatele colectivelor artistice, acest departament unit, care contribuie din plin cu competenţă şi dăruire la buna funcţionare a Filarmonicii.

De peste două decenii și jumătate dirijorul permanent al Orchestrei simfonice este Maestrul Shinya Ozaki din Japonia. O contribuție de excepție la ansamblul nostru simfonic și-au adus-o și principalii dirijori invitaţi: Franz Lamprecht din Germania şi Alexandre Myrat din Franţa. Începând cu anul 2019 tânărul dirijor rus Anton Shaburov a devenit principal dirijor invitat al Orchestrei. Suntem convinși că în viitor și alți dirijori de excepție dornici să contribuie la evoluția valorosului nostru ansamblu simfonic se vor bucura de acest statut special. 

Profesionalismul anilor ’80 sub îndrumarea exigentului concertmaestru Iuliu Hamza a fost consolidat apoi timp de două decenii de regretatul László Alexandru, astăzi doi tineri talentaţi  concertmaiştri: Péter Béla şi Roxana Oprea contribuie cu elanul lor la munca de zi cu zi a acestui prestigios colectiv artistic mult întinerit şi foarte bine pregătit.

Corul mixt, înfiinţat în anul 1956 îşi continuă frumosul traseu artistic, din anul 1990 avându-l dirijor pe Vasile Cazan, ajutat în mod excelent de maestrul de studii cor Sikó Szidónia. Ansamblul îşi îmbogăţeşte în permanenţă zestrea repertorială şi numărul concertelor vocal-simfonice şi a cappella.

Îmbucurător este şi faptul că în anul 2008 s-a reuşit înfiinţarea Cvartetului de coarde „Tiberius”, cvartet de stat al Filarmonicii şi care pe lângă concertele din stagiune răspunde unor invitaţii la evenimente de protocol organizate de autorităţi: Consiliul Judeţean, Prefectură, Primărie.

Funcţionează şi înfrumuseţează stagiunile şi alte formaţii camerale ale Filarmonicii: Octetul de suflători, Ansamblul de alămuri și percuție, Ansamblul de tromboni, Cvintetul de alamă, Grupul vocal bărbătesc „Cantuale” iar organista instituţiei, Molnár Tünde susţine în ultimii cincisprezece ani în perioada estivală seria „Serilor de vară cu muzică de orgă”, concerte ce pun în valoare orga din Sala mare a Palatului Culturii precum şi orgile istorice din diferite biserici târgumureşene și din județul Mureș.

Locaţia unde îşi desfăşoară activitatea Filarmonica de Stat este Palatul  Culturii construit între anii 1911-1913, o adevărată emblemă a arhitecturii mureşene, edificiu extrem de atractiv pentru turiştii din întreaga lume. Sala mare cu o capacitate de 700 de locuri este un adevărat templu al muzicii, pe scena acesteia repetă zilnic Orchestra simfonică şi tot aici sunt susţinute toate concertele simfonice şi vocal-simfonice, precum şi concertele de orgă, una dintre cele mai renumite orgi din România. Sala mică de concerte, cu peste 200 de locuri este spaţiul ideal pentru concertele camerale şi cele corale. Ambele săli au o acustică extraordinară şi condiţii excelente, fiind dotate cu instalaţii de aer condiţionat.

Evoluţia instituţiei pe parcursul celor şapte decenii este elogiată de dirijori şi solişti de renume din ţară şi de peste hotare, concertele susţinute în majoritatea ţărilor europene şi în Japonia fiind foarte apreciate de publicul de pretutindeni precum şi de presa de specialitate.

Cele patru mari festivaluri anuale: Festivalul Muzicii de Divertisment, în luna ianuarie; Zilele Muzicale Târgumureşene, în luna mai; Festivalul Muzical Internațional "In memoriam Constantin Silvestri", în luna octombrie şi Festivalul "Musica Sacra", în luna decembrie sunt momente de vârf în fiecare stagiune iar concertele extraordinare şi speciale cu ocazia unor evenimente de peste an se adaugă la concertele săptămânale ce au loc în fiecare joi de la ora 19. În alte zile, de obicei marţi sau duminică au loc concertele camerale sau corale, acestea din urmă fiind susţinute şi în alte locaţii din oraş şi din judeţ: biserici, şcoli, universităţi, alte instituţii.

Începând cu anul 2010 conducerea instituţiei, pe lângă festivalurile existente, organizează în fiecare stagiune și alte evenimente artistice de excepție: Concerte cu muzică din filme, Concert de Ziua îndrăgostiților, Concert de mărțișor, Concerte cu bijuterii muzicale, Concerte speciale în colaborare cu Asociația de Prietenie Kumamoto-România, cu Ambasada Japoniei la București și Liceul Vocațional de Artă din Tîrgu Mureș.  

Stagiunile de concerte lecţie şi educative au demarat odată cu înfiinţarea Filarmonicii.  La început prin contribuţia esenţială a eruditului Antalffy Endre, şi apoi prin expunerile extrem de atractive făcute de renumitul compozitor Csíky Boldizsár, aproape patru decenii secretar artistic şi în ultimii şapte ani până la pensionare director al instituţiei, aceste concerte au avut darul să formeze generaţii întregi de melomani. De la început şi până în prezent prezentările tematice ale acestor concerte se fac în limba română şi maghiară.

În ultimele două decenii, datorită bunei colaborări pe care o avem cu Liceul Vocațional de Artă, pepiniera noastră de talente, prezentările sunt făcute de Ana Poroşnicu, Carmen Mihăescu, Dorina Pop, Kovács Zsuzsa, Carla Gliga şi Fülöp Klára, profesoare la această importantă instituţie de învăţământ de la noi. Succesul acestor concerte, datorat interesului manifestat de elevii mureşeni este o garanţie că prin activitatea permanentă desfăşurată de Filarmonică, în acest minunat spaţiu geografic şi cultural vor exista noi generaţii de muzicieni şi melomani care vor aprecia şi vor iubi cea mai nobilă artă: MUZICA.